ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง (อ่าน 28) 13 ม.ค. 66
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง (อ่าน 33) 12 ม.ค. 66
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง (อ่าน 42) 09 ม.ค. 66
เว็ปไซต์ กยศ. (อ่าน 18) 27 พ.ค. 65
แจ้งเลขประจำตัวนักเรียน ม.1,ม.4 ปีการศึกษา2565 (อ่าน 24) 19 เม.ย. 65