ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน (อ่าน 26) 22 พ.ค. 66
แผนเผชิญเหตุ ปี2566 (อ่าน 46) 02 พ.ค. 66
แจ้งรหัสประจำตัวนักเรียนและระดับชั้นเพิ่มเติม (อ่าน 53) 26 เม.ย. 66
เลขประจำตัวนักเรียน (อ่าน 98) 31 มี.ค. 66
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 109) 29 มี.ค. 66
ประกาศรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 159) 16 ก.พ. 66
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง (อ่าน 168) 13 ม.ค. 66
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง (อ่าน 179) 12 ม.ค. 66
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง (อ่าน 183) 09 ม.ค. 66
เว็ปไซต์ กยศ. (อ่าน 28) 27 พ.ค. 65
แจ้งเลขประจำตัวนักเรียน ม.1,ม.4 ปีการศึกษา2565 (อ่าน 33) 19 เม.ย. 65