รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนสิงหพาหุ
156 หมู่1   ตำบลจักรสีห์  อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000
เบอร์โทรศัพท์ 036-813455
Email : singhaphahu@secondary5.go.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :