กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวปรียานุช พัฒนะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เบอร์โทร : 0822346267
อีเมล์ : natty_babygirl133@hotmail.com

นายเทวินทร์ มั่นใจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 083-555-0350