กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวหทัยชนก เเคอนันต์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เบอร์โทร : 086-100-5363

นางสาวศุภรัตน์ เพ็ชรทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 098-253-5120