กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสุริยา คชอินทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 084-083-7008

นายสัญญา จันโนทัย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 087-751-7067