ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

 

ข้อมูล ณ.วันที่ 17 สิงหาคม 2563

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

จำนวนห้อง

ม.1

32

21

53

3

ม.2

28

41

65

3

ม.3

39

36

75

3

รวม ม.ต้น

99

98

197

9

ม.4

19

30

49

2

ม.5

11

22

33

1

ม.6

16

23

39

2

รวม ม.ปลาย

46

75

121

5

รวม

145

173

318

14