ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

 

ข้อมูล ณ.วันที่ 10 มิถุนายน 2561

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

จำนวนห้อง

ม.1

40

34

74

3

ม.2

43

35

78

3

ม.3

41

40

81

3

รวม ม.ต้น

124

109

233

9

ม.4

17

22

39

3

ม.5

12

28

40

3

ม.6

21

31

52

3

รวม ม.ปลาย

50

81

131

9

รวม

174

190

364

18