ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

 

ข้อมูล ณ.วันที่ 10 มิถุนายน 2562

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

จำนวนห้อง

ม.1

30

41

71

3

ม.2

35

30

65

3

ม.3

37

34

41

3

รวม ม.ต้น

102

105

207

9

ม.4

9

22

31

2

ม.5

18

21

39

3

ม.6

11

28

39

3

รวม ม.ปลาย

38

71

109

8

รวม

140

176

316

17