ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

 

ข้อมูล ณ.วันที่ 10 พฤศจิการยน 2565

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

จำนวนห้อง

ม.1

33

38

71

3

ม.2

37

24

61

3

ม.3

45

23

68

2

รวม ม.ต้น

115

85

200

8

ม.4

12

33

45

2

ม.5

21

24

45

2

ม.6

18

23

41

2

รวม ม.ปลาย

51

80

131

6

รวม

166

165

331

12