ภาพกิจกรรม
วันที่ 29 เมษายน 2565ร่วมให้การต้อนรับ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง ให้แก่เยาวชน
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 2565,23:37   อ่าน 608 ครั้ง